Корабни електромеханици

На тази страница можете да намерите готови тестове за самоподготовка за изпитите на Изпълнителна Агенция "Морска Администрация" (ИАМА) за правоспособност "Корабен електромеханик".

Тествете покриват следните фунции:

  • Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление"
  • Функция "Техническо поддържане и ремонт"
  • Функция "Управление и експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда"

Забележка

В представените тестове са включение въпросите от страницата на Изпълнителна Агенция "Морска Администрация". Вариант - 27.08.2019 г.