Корабен електромеханик

Функция "Управление и експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда"

Оставащо време

Въведете от кой въпрос искате да започнете:

Изберете типа тест: